Hakkımızda

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası (İYİ-SEN) Türkiye’nin en büyük sektörlerinden olan inşaat sektöründe yer alan bağımsız bir işçi sendikasıdır. İYİ-SEN, en büyük sömürünün ve insanlık dışı çalışma koşullarının yaşandığı inşaat sektöründe tüm yapıcıların ortak sesi, birliği ve örgütlülüğüdür.

İstatistiklere göre her gün beş işçinin iş cinayetlerine kurban gittiği, sigortasız çalışmanın yaygın olduğu, ücretlerin değerinin altında verildiği bir sektörün işçileri olarak kurduğumuz sendikamızın hedefi; inşaat işçisinin insanca bir yaşam ve eşitlikçi bir düzenin kurulmasını sağlamaktır. Bu yaklaşımla yan yana gelen inşaat işçileri olarak sendikamızı 2017 yılında kuruluşunu ilan ettik.

İYİ-SEN, hiçbir konfederasyona bağlı bir sendika değil ama tarafı açık ve nettir.

İYİ-SEN, işçi sınıfından yana sermayeden, emperyalist tekellerden, düzenden bağımsız bir sendikadır.

İYİ-SEN, ücret ve toplu sözleşme pratiklerine sıkışmış dar ekonomik sendikacılığı değil, işçi sınıfının güncel ve tarihsel çıkarlarını savunan sınıf sendikacılığından yanadır.

İYİ-SEN, sendikal bürokrasinin ve sarı sendikacılığın karşısındadır. Sendikamız, inşaat işçilerinin iş yerlerine dayanan iş yeri komiteleri aracılığıyla örgütlenir.

İYİ-SEN, başta tüm inşaat işçileri olmak üzere, işçi sınıfının birlik ve mücadelesinden yanadır. Bu çerçevede İYİ-SEN, Sınıf Tavrı’nın bir parçasıdır.

Bu ilkeler nezdinde yan yana gelen sendikamız, sadece inşaat işçisinin makus kaderini değiştirmek için değil, işçi sınıfımızın da hak ettiği değeri elde etmek için yola çıktı.

İnşaat işçisi artık yalnız değil, çünkü sendikası var!