İnşaat İşçileri Köleliğe Boyun Eğmeyecek!

Üçüncü Havalimanı inşaatında dün gerçekleşen eylemimiz, biz işçilerin en temel hakkı olan barınma, beslenme, ulaşım ve güvenli çalışma taleplerini içeriyordu. Bu talepler tüm şantiyelerde çalışan inşaat işçilerinin ortak talebidir. Üçüncü Havalimanı inşaatında kölelik koşulları birçok şantiyede inşaat işçilerinin karşı karşıya bırakıldığı koşullardır.

Sermaye iktidarı ve patronlar bu koşulları düzeltmek yerine biz işçileri korkuyla ve baskıyla teslim almaya çalışmaktadır. Dün gece şantiyedeki işçi koğuşlarına jandarma ve polis tarafından yapılan baskınlar, kapıların kırılarak koğuşlara girilmesi, işçi arkadaşlarımızın gözaltına alınması ve şantiye sahasının kolluk kuvvetleri aracılığı ile neredeyse bir köle kampına döndürülmesi bu durumun en somut kanıtları olarak görülmelidir.

Üçüncü Havalimanı şantiyesinde gerçekleşen eylem tüm inşaat patronlarını ve sermaye iktidarını korkutmuştur. Nedeni ise bellidir. Sömürü çarkları üzerinden kârlarına kâr katanlar, bir eli yağda bir eli balda olan patronlar ve onların temsilcileri, işçileri sömürerek ve devletin olanaklarını kullanarak ulaştıkları şatafat içerisindeki yaşamlarını tüm emekçilerin gözünün içerisine sokanlar açısından işçilerin hakkını araması tam da bu korkunun sebebidir. Bizler ise tahta kuruları ile yaşamaya, saatlerce servis beklemeye, kötü yemeklere, ağır ve insanlık dışı çalışma koşullarına artık maruz kalmak istemiyoruz.

Onlar, işçiler hakkını aradığında ve örgütlü bir şekilde mücadele verdiğinde ayaklarının altındaki halının kayacağını çok iyi biliyorlar. Tam da bu yüzden bugün sermaye iktidarının tüm gücünü kullanarak, biz inşaat işçilerini yıldırmaya çalışıyorlar.

İnşaat işçisinin hakkı için ayağa kalkması kölelik koşullarının değiştirilebilecek iradenin işçilerinin birlikte mücadelesinden geçtiğini şimdiden göstermiş oldu.

Bugün Üçüncü Havalimanı şantiyesinin her yanına sirayet eden ruh budur. İnşaat işçileri köleliğe ve sermaye düzenine boyun eğmeyecektir.

İYİ-SEN olarak taleplerimizi bir kere daha ifade ediyoruz:

İnşaat işçilerinin talepleri ivedilikle karşılanmalıdır.

Üçüncü Havalimanı şantiyesinde bulunan kolluk kuvvetleri geri çekilmeli, inşaat işçilerinin üzerinde kurulan abluka sona erdirilmelidir.

Dün gece koğuşlara yapılan baskında gözaltına alınan işçi arkadaşlarımız serbest bırakılmalı ve işlerine dönmeleri sağlanmalıdır.

İNŞAAT VE YAPI İŞÇİLERİ SENDİKASI

İLETİŞİM:0506 989 49 54